CONTACT

« About available paintings, collaborations       and inquiries. »

KONTAKT

« W sprawie dostępnych obrazów, współpracy       oraz zamówień. »

Phone: +48 664 707 545

Email:  mrowiec.art@gmail.com

 

newest artworks  |  najnowsze obrazy

new series - faces and symbols  |  nowa seria - twarze i symbole